Warren Buffett’ın Hissedarlara Yazdığı Mektuplar Serisi-1977

Herkese selamlar! Geçenlerde baktım Warren Buffett’ın hissedarlarına yazdığı mektupların Türkçesini bulamadım.

Aldığım eğitimin diyeti olarak 🙂 onları Türkçe’ye çevirmeye karar verdim. İlk mektup 1977 yılında yayınlanmış ve bende onunla başlayacağım. Sizden ricam eğer yararlı bulduysanız yorumlarda belirtmeniz. Çünkü çok zamanımı alıyor ve yararlı olmayacaksa çevirmenin alemi yok.

Özellikle Sigorta Yatırımları başlığı ve sonrası biz yatırımcıları ilgilendiriyor. Ama ben hepsini okumanızı tavsiye ederim. Umarım yararlı olur. Bana çok şey kattı eminim sizin de ufkunuzu açacaktır.

Hadi başlayalım…

Berkshire Hathaway Inc. Hissedarlarına;

1976’daki faaliyet gelirleri, bir yıl önce beklenenden daha iyi gelerek 21.904.000 dolar ya da hisse başı 22.54 dolara ulaştı. Bu gelirlerden 1.43 doları, faaliyet gelirlerimizin içinde bulunan Blue Chip Stamps (o zamanlar Charlie Munger’in başkanı olduğu şirket) şirketindeki gerçekleşmiş sermaye kazançlarından oluşmaktadır. Sermaye kazançları ve kayıpları Berkshire Hathaway tarafından realize edilmiştir veya şirketin sigorta işleri faaliyet gelirleri hesaplamalarına dahil edilmemiştir. Bu rakamlara tek bir yıl için o kadar dikkat edilmesi gerekmese bile uzun dönemli sermaye kazançları veya kayıpları büyük bir anlam ifade etmektedir.

Tekstil operasyonlarının sonuçları beklenenin çok altında gelirken, Illinois Ulusal Bankası’ndan ve Blue Chip Stamps’ten gelen sermaye kazançları beklenildiği gibiydi. Fakat, Phil Liesche’nin liderliğindeki National Indemnity Company sigorta grubundan gelen sonuçlar yüksek beklentilerimizin bile üstüne çıkmayı başardı.

Bir çok şirket yeni tepelere varan hisse başı “kazanç” elde etti. Artık alışıldığı üzere bir çok şirket sermaye tabanlarına ekleme yaparken, yönetim performansına; elde edilen %10 özsermaye kazancı ve %5 hisse başına kâr’dan başka bir şey eklemeyi gerekli görmüyorum. Sonuçta sabit bir mevduat hesabı bile bileşik getiriden dolayı, her sene artan bir getiri sağlayacaktır.

Özel durumları geride bırakırsak (örneğin alışılmadık borç/öz kaynak oranına sahip şirketler veya önemli varlıklarını gerçek dışı fiyatlarda gelir tablosunda barındıran şirketler), özsermaye getiri oranının yönetimin finansal başarısını ölçerken daha doğru bir yol olduğuna inanıyoruz. 1977 yılında başlangıçtaki özsermayemize göre faaliyet gelirlerimiz, %19 oldu, bu oran hem geçen yıldan ve bizim geçmiş yıllar ortalamamızdan hem de Amerikan Endüstrisinin ortalamasından daha yüksek. Faaliyet kazancımız geçen yıla göre hisse başına %37 artsa da başlangıç sermayemizin %24 artması önceki rakamı ilk bakışta göründüğünden daha az çekici yapıyor.

Gelecek yılda 1977 ‘nin getiri oranını yakalamanın daha zor olacağını düşünüyoruz. Yıla, özsermayeyi %23 oranında artırarak başladık ve yıl sonuna varmadan sigorta şirketlerinin kâr marjlarının düşmesini öngörüyoruz. Yine de, 1978 yılında yukarıdaki tahminlerimize rağmen hisse başı kârı arttırabileceğimizi düşünüyoruz.

Tekstil Operasyonları

Tekstil operasyonları yine 1977 yılında kötü bir yıl geçirdi. Son iki yılda hatalı olarak daha iyi sonuçlar geleceğini tahmin etmiştik. Bu bizim tahmin yeteneğimiz ya da tekstil endüstrisi hakkında bir şeyler söyleyebilir. Hararetli çalışmalarımıza rağmen, pazarlama ve üretimdeki problemler devam ediyor. Zorlukların çoğu tekstil endüstrisi kaynaklı fakat bazıları da bizim yüzümüzden oldu.

Bir kaç hissedar, uzun vadede sermaye kazançları alternatif şirketlere göre düşük kalacak olan tekstil endüstrisinde kalmamızın mantığını sorguluyor. Burada kalmamızın bir kaç sebebi var:

1) New Badford ve Manchester’daki fabrikalarımız o yerlerin işverenleri ve orada çalışan işçilerin yetenekleri de başka sektörlere transfer edilmeye uygun değil. Oradaki işçilerimiz ve sendikalar, yönetimle alışılmadık şekilde işbirliği yaparak, daha iyi bir maliyet yapısı ve ürün yelpazesine, dolayısıyla daha iyi bir işletmeye ulaşmaya katkı sağladılar.

2) Yönetim tekstil sorunlarına doğrudan ve enerjik bir şekilde yaklaştı. Özellikle 1965 yılındaki satınalmadan sonra Ken Chase’nin çalışmaları ve yaratılan sermaye bize kârlı sigorta işlerimizi satın almamızı sağladı. ,

3)Biraz çalışma, biraz pazarlama ve üretimdeki hayal gücünün de etkisiyle, gelecekte en azından makul bir kârın elde edilebileceğini düşünüyoruz..

Sigortacılık

Sigorta operasyonlarımız 1977’de de kayda değer şekilde büyümeye devam etti. Bu sektöre girişimiz 1967 yılında National Indemnity Company, kardeş şirketler olan National Fire ve Marine Insurance Company’i  $8.6 milyon dolara almamızla başlamıştı. O zamanlar şirketlerin hacimleri $22 milyon dolardı. Bu rakam 1977’de 155 milyon dolara çıktı. Söz konusu büyüme rakamına ulaşmak için piyasaya başka Berkshire Hathaway hissesi sürmedik.

Onun yerine bu büyüme; National Indemnity’nin geleneksel yükümlülük alanlarında yaşadığı büyümenin yanında, kurulan yeni şirketlerden (1970’te Cornhusker Casualty Company, 1971’de Lakeland Fire and Casualty Company, 1972’de Texas United Insurance Company, 1973’te The Insurance Company of Iowa ve 1977’de Kansas Fire and Casualty Company), satın alınan şirketlerden (1971’de Home and Automobile Insurance Company, Kerkling Reinsurance Corporation,  1976’da şimdi ismi Central Fire and Casualty Company, ve 1977’de Cypress Insurance Company) ve son olarak da National Indemnity’nin bünyesinde çoğunlukla yeniden sigortalama gibi yeni ürünlerin piyasaya sürülmesinden kaynaklandı.

Bütün olarak sigortacılık işi çok iyi gitti. Fakat bu tek yönlü bir yol değil. On yılda hem ürün hem de insan kaynakları olarak  büyük hatalar da yapıldı:

1) 1969 yılında yapılan bir teminat işi,

2) Home Automobile’in Florida ve Miami’ye yayılması,

3) Hala çözülemeyen uçuş cephesi,

4) Çözüldüğünde düzeleceğine inandığımız Florida’daki işçi tazminat işleri bu hatalardan bazıları.

Bazı hataların yapıldığı fakat yine de güzel sonuçların ortaya çıktığı bir işte çalışmak çok rahatlatıcı. Bir bakıma çok iyi bir performans gösterdiğimiz ama ortalama sonuçlar elde ettiğimiz tekstil işinin tam tersi bir durum. Yöneticilerinizin öğrendiği, bazen yeniden öğrendiği, rüzgarın önden değil de arkadan estiği işlerde olmak kuralını da bize tekrar göstermiş oluyor bu durum.

1977 yılında sigorta işinde rüzgar arkamızdan esiyordu. 1976 yılındaki çok büyük prim oranı artışları, 1974 ve 75 yıllarındaki kötü durumu karşıladı. Sigorta poliçelerinin yıllık yapılması ve yapılan hatanın sadece gelecek yıl düzeltilebilmesi, daha önceki yıllarda yaşanan oran artışlarının tam olarak 1977 yılında etki etmesini sağladı.

Saatin sarkacı şu an öteki yöne doğru sallanmaya başladı. Sigortacılık işlerimizdeki maliyetin her ay %1 oranında artmasını bekliyoruz. Bunun sebebi enflasyonun “insan ve bina tamir masraflarını” arttırmasının yanında insanlar ve juriler tarafında son dönemde popüler olan sigorta şirketleri tarafından kapsamaya alınan sosyal enflasyonun tanımının genişletilmesinin de etkisi var.  Oranlar da %1 artmaz ise prim kazançları düşecek demektir. Şu an oranlar dramatik şekilde düşüyor ve düşüşün yılın 2. yarısında da devam etmesini bekliyoruz.

1977 yılında National Indemnity’deki geleneksel trafik ve genel sigortadaki mükemmel sonuçlar için yeniden Phil Liesche’ye, sigortalamada Ronald Miller’e, hak iddialarında Bill Lyons’a teşekkür etmeliyiz. 1974-75 krizi boyunca çoğu rakibin çekilmesine veya küçülmesine rağmen muhteşem sigortacılık marjlarının eşlik ettiği hacimlere ulaştılar. Bu arada, National Indemtiny’nin kârlılığı büyük oranda arttı ve yatırım yapacak büyük bir sermaye oluştu. Piyasa kötüleştiğinde ve oranlar daraldığında, felsefi olarak düşük hacimleri kabul etmek zorunda kalacağız. Diğerleri aptalca fiyatlardan sigorta yaparken buna direnmek, alışılmadık bir yönetim disiplini gerektirecek.

George Young’ın başkanlık ettiği yeniden sigortalama departmanımız 1977 yılında sigortacılık performansını arttırdı. Birleşik rasyodaki 107.1 tatmin edici olmasa da trendi yıl boyunca aşağıya doğru oldu. Buna ek olarak yeniden sigortalama prim oranına göre yatırım yapmak için alışılmışın dışında bir kaynak da sağlıyor.

Home and Auto’da John Seward her alanda iyi bir ilerleme kaydediyor. John, Home and Auto’nun finansallarının hepsi kırmızıyken büyük bir savaş veriyordu ve yok olmanın eşiğindeydi. Şirket onun yönetiminde kârlı ve büyüyen bir hale geldi.

John Ringwalt’ın konut sigortası operasyonları, 1977’de Floyd Tyrol’un yönetiminde faaliyete başlayan Kansas Fire and Casualty Company ile birlikte 5 şirketten oluşuyor. Konut işlerinin prim hacmi son üç yılda $5.5 milyon’dan $23 milyon’ çıktı. Yıl boyunca operasyonel olan dört şirketin bileşik rasyoları 100’ün altında geldi ve burada liderliği %93,8 ile Cornhusker Casualty Company sürdürüyor. Dört konut sigorta şirketine liderlik etmesinin yanında, John Rigwalt’ın yönettiği Cornhusker, kurulduğu yıl olan 1970’ten beri yedi yıldır %100’ün altında bir birleşik oranı yakalıyor. Bu şirket aynı zamanda kurulduğu Nebraska’da bağımsız acentelik sistemini yürüten en büyük şirketlerden biri. Jim Stodolka tarafından yönetilen Lakeland Fire and Casualty Company 1977 yılında  konut sigortasında en düşük kayıp oranını yakalayarak Başkanlık Kupası’nı kazandı. Sonuç olarak konut sigortası mükemmel sonuçlar açıklamaya devam etti.

Sigorta grubunun en yeni üyesi, Güney Dokota’da kurulan Insurance Company of South Pasadena. Bu Worker’s Compensation sigortacısı, 1977 yılının sonlarına doğru alındı ve bu sebeple $12.5 milyon olan geliri sonuçlarımıza katılmadı. Cypress and National Indemnity’nin Worker’s Compensation işleri birleştirilmeyecek ve birbirinden ayrı ve farklı pazarlama stratejileriyle yollarına devam edecekler. Milt Thorton, 1968 yılından beri Cypress’in yöneticisi, poliçe sahipleri, hissedarlar, acente sahipleri ve çalışanlar için muhteşem bir iş yapıyor. Onunla çalışmak içi can atıyoruz.

Sigorta şirketleri herkes tarafından kopyalanabilir standart poliçeler sunarlar. Ürünleri sözleridir. Lisans almak çok zor değildir ve prim oranlarını da herkes görebilir. Marka, patent, lokasyon şirket ismi, hammadde kaynakları gibi avantajları yoktur, ürün farklılaşmalarıyla rekabetten kaçabilecekleri çok az bir alan vardır. İnsanların yaptığı değişikliklerden bahsetmek olağan bir durumdur. Bu bazen doğrudur, bazen de değildir. Fakat sigortacılık işlerinde yöneticilerin yarattıkları farkı sorgulamanın mantığı da yok. Bu yöneticilerle çalıştığımız için çok şanslıyız.

Sigorta Yatırımları

İki yıl boyunca yatırımlar  (Blue Chip Stamps’tekiler dışında) $134.6 milyondan $252.8 milyona çıktı. Prim hacmindeki artıştan kaynaklanan rezerv artışları ve gelirlerdeki artış bu pazarlanabilir varlıklardaki artışa sebep oldu. Bunun sonucunda, Sigortacılık grubunun yatırımlardan doğan net geliri 1975’teki vergi öncesi $8.4 milyondan, 1977 ‘de vergi öncesi $12.3 milyon dolara çıktı. 

Faizden ve temettülerden gelen bu gelir dışında, vergi öncesi $6.9 milyonu bonolardan ve hisse senetlerinden realize ettik. Hisse senetlerinden doğan realize edilmemiş gelirimiz ise 1977 yılında $74 milyon oldu fakat bu rakam 1974 yılındaki $17 milyonda olduğu gibi çok ciddiye alınmamalı. Çünkü büyük hisse pozisyonlarımız uzun yıllar elde tutulacak ve performansları o günkü fiyatlarına göre değil, o periyottaki işletme sonuçlarına göre değerlendirilecek. Şirketin hepsini satın aldığımız zaman kısa vadeli sonuçlara odaklanmak ne kadar aptalcaysa, bir şirketin küçük bir hissesini aldığımız zaman da kısa vadeli gelire ve sonuçlara odaklanmanın o kadar aptalca olduğunu düşünüyoruz. 

Bu konuyu açıklamak için biraz konu dışına çıkmak ilginç olabilir. Berkshire Fine Spinning Associates ve Hathaway Manufacturing 1955 yılında Berkshire Hathaway Inc’i kurmak için birleştiler. 1948 yılında, toplu olarak bakıldığında New England’da çeşitli fabrikalarda 10 000 kişiyi istihdam eden ve $18 milyon vergiden sonra net kâr elde ediyorlardı. O dönemin ekonomik koşullarında ekonomik bir gücü temsil ediyorlardı. Örnek olarak o dönemde IBM’in net kârı $28 milyon (şu an $2.7 milyar), Safeway Stores, $10 milyon, Minnesota Mining, $13 milyon, ve Time, Inc., $9 milyondu. Fakat takip eden on yılda, Berkshire hathaway’in $595 milyon cirosu ona $10 milyon zarar yazdırdı. 1964 yılında operasyon 2 fabrikaya düşürüldü ve net varlık birleşmeden önceki $53’dan $22 milyon’a düştü. Şirketin durumunu belirlemek için bir yıl yetmez.

Sigorta şirketlerimizin 31 Aralık 1977 tarihi itibariyle sahip olduğu $5 milyon ve üzeri varlıklar aşağıdaki gibidir.

Berkshire Hathaway 1977 Hisse Senedi Varlığı

Hisselerimizi seçerken bütün şirketi aldığımızda olduğu gibi değerlendiririz.

Alacağımız şirketin;

1) Anlaşılır olması,

2) Olumlu uzun dönemli beklentisi olması,

3) Yetenekli ve dürüst kişiler tarafından yönetilmesi,

4) Uygun fiyatlı olmasını bekleriz.

Şirketleri kısa dönemde belli bir fiyata ulaşmaları için almayız. Onun yerine eğer yaptıkları iş bizi tatmin ederse, düşük fiyatları daha fazla hisse senedi almak için bir fırsat olarak görürüz.

Tecrübemiz gösteriyorki hisse senedi piyasasında bazen fiyatlar, o şirketin bütününü almak için masaya oturduğunuzda çıkan fiyatlardan daha aşağıda olabiliyor. Böylece şirketlerin tamamını almakla elde edilemeyecek düşük fiyatlı fırsatlar hisse alınarak yakalanabiliyor. Fiyatlar uygun olduğunda, seçtiğimiz şirketlerin büyük orandaki hissesini, şirketin kontrolünü ele geçirmek için ve kısa dönemli kâr etmek için değil fakat şirketler tarafından yaratılan muhteşem sonuçların, sadece çoğunluk değil azınlık içinde, uzun dönemde muhteşem piyasa değeri ve temettü sonucu yaratacağını bildiğimiz için alıyoruz.

Bu tür satınalmalar faaliyet kârlarımızda geçici düşüşlere sebep olabilir. Örnek olarak, 1977 yılında Capital Cities Communications’a $10,9 milyon yatırdık. Hissedarlara dağıtılabilir kazanç $13 milyon oldu fakat faaliyet kârını yansıtan temettü geliri $40 000’dı.

Capital Cities olağanüstü yöneticilere ve mülkiyete sahip. Bu yönetici kabiliyeti işletme sermayesinin kullanılmasında ve operasyon yönetiminde eşit şekilde kullanılıyor. Capital City’in elinde bulundurduğu gayrimenkulleri nakit olarak almak için hisseye ödediğimiz tutarın en az iki katını vermemiz gerekiyordu ve doğrudan şirkete sahip olmanın bize bir avantajı yoktu. Doğrudan şirketi almanın bize şirket kaynaklarını ve operasyonları doğrudan yönetme hakkı ve sorumluluğu verdiği doğruydu fakat bunu şimdiki yönetimden daha iyi yapamazdık. Sonuç olarak şirketi kontrol etmeyerek kontrol ettiğimizden daha iyi sonuçlar elde ettik. Bu alışılmadık bir yöntem fakat aynı zamanda mantıklı da.

Bankacılık

1977 yılında Illınois National Bank aktif getiri oranında diğer büyük bankaları üçe katladı. Her zamanki gibi banka bu sonuçları yüksek faiz ödeyerek, düşük riskli ve likit varlıkları elinde bulundurarak yaptı. Gene Abegg, şirketi 1931 yılında $250 000 sermaye ile kurdu. Birinci yılında kâr $8782 dolar oldu. O tarihten itibaren yeni sermaye eklenmedi. Aksine şirketi aldığımız 1969 yılından beri $20 milyon temettü ödedi. Kâr 1977 yılında iki üç katı büyük olan bankaların ulaşamadığı $3.6 milyon seviyesine ulaştı.

Geçen yılın sonunda, bankayı yöneten 80 yaşındaki Gene yerine birinin bulunmasını istedi. Daha önce American National Bank of Omaha’nın CEO’su ve başkanlığını yapan Peter Jeffrey Illınois National Bank’a başkan ve CEO olarak atandı.

Gene yönetim kurulu başkanı olarak devam ediyor. Rockford’un lider bankasından aynı sonuçları almaya devam etmeyi umuyoruz.

Blue Chip Stamps

Blue Chip Stamps’te varlığımızı arttırdık ve 1977 yılı sonunda %36,5’e çıkardık. Blue Chip, güzel bir yıl geçirerek faaliyetlerden $12,9 milyon ve realize ettiği varlıklardan da $4.1 milyon elde etti.

Blue Chip Stamps’in %80’ine sahip olduğu ve Louis Vincenti tarafından yönetilen Wesco Financial Corp., ve Chuck Huggins tarafından yönetilen ve%99 ‘una sahip olunan See’s Candies 1977 yılında güzel gelişmeler kaydettiler. See’s 1972 yılında Blue Chip tarafından satınalındığından beri vergi öncesi kâr çok düşük bir sermaye eklemesiyle $4.2 milyon’dan $12.6 milyona çıktı. See’s bu sonuçlara, hiç büyümeyen bir endüstride ulaştı.

Berkshire Hathaway Inc. hissedarları Blue Chip Stamps faaliyet raporlarını Mr. Robert H. Bird, Blue Chip Stamps, 5801 South Eastern Avenue, Los Angeles, California 90040 adresinden isteyebilirler.

Warren E. Buffett, Başkan

Mart 14, 1978

Yazının orjinaline buradan ulaşabilirsiniz. 

Saygılar.

61 Yorum

 1. said demiş ki:

  harika olmuş hocam… İngilizcesi iyi olmayan bizlere Warren Buffett’ın felsefesini öğreten bir yazı… mümkünse çevirilerin devamını da beklerim

  Ağustos 4, 2017
  Yanıtla
  • Lattedenborsaya demiş ki:

   Sayın Said Bey,

   Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Zaman buldukça devam edeceğim inşallah.

   Saygılar.

   Ağustos 4, 2017
  • Hakan İNCE demiş ki:

   Emekleriniz ve paylaşımlarınız için çok teşekkürler.
   Koyu yazılar gibi önemsediğiniz yerleri çevirmeniz,sanki daha sade ve okunabilir olabilir.
   keyifle ve merakla okumaya devam edeceğim . Sağolun varolun.

   Ağustos 5, 2017
  • Lattedenborsaya demiş ki:

   Sayın Hakan Bey,

   1978 yılını tam da bahsettiğiniz gibi çeviriyorum. Daha yalın ve anlaşılır olacak gibi.

   Teşekkür ederim. Saygılar.

   Ağustos 6, 2017
 2. TURGUT demiş ki:

  çok faydalı bir paylaşım.teşekkürler.

  Ağustos 4, 2017
  Yanıtla
  • Lattedenborsaya demiş ki:

   Sayın Turgut Bey,

   Umarım faydalı olur. Çok teşekkür ederim.

   Saygılar.

   Ağustos 4, 2017
 3. Tibet demiş ki:

  Butun yazilariniz gibi bu yazi da oldukca guzel ve yararli…Tesekkurler.

  Ağustos 4, 2017
  Yanıtla
  • Lattedenborsaya demiş ki:

   Sayın Tibet Bey,

   Umarım yardımcı olur. Okuduğunuz için teşekkür ederim.

   Saygılar.

   Ağustos 4, 2017
 4. Gökhan Kızılkaya demiş ki:

  Hocam bizlere çok faydalı paylaşımlarda bulunuyorsunuz. Paylaşımlarınızın devamını dilerim. Teşekkürler.

  Ağustos 4, 2017
  Yanıtla
  • Lattedenborsaya demiş ki:

   Sayın Gökhan Bey,

   Okuduğunuz için ben teşekkür ederim. Siz okudukça ben de daha çok çeviririm inşallah.

   Saygılar.

   Ağustos 4, 2017
 5. İlkER demiş ki:

  Merhaba
  Eski sitenden beri seni takip ediyorum gerçekten ufkumu açan insanlardan birisin nihayet bu ay ilk emeklilik hissemi aldım Allah utandırmasın diyorum. Şuan ayırabildiğim miktar çok küçük olsa da adım attım yazılarınınndevamını bekliyoruz

  Ağustos 4, 2017
  Yanıtla
  • Lattedenborsaya demiş ki:

   Sayın İlker Bey,

   Hayırlı olsun ilk hisseleriniz. Umarım erken emekliliğinizi de yazarsınız buraya. Yol uzun ve şartlar zor ama sabır, kararlılık ve disiplinle başarabiliriz.

   Saygılar.

   Ağustos 5, 2017
 6. Hasan demiş ki:

  Gün içinde bir kaç kere yeni yazı ekleyip-eklemediğinize bakıyorum. Stratejiniz ve blogunuz takdiri hak ediyor. Paylaştığınız bilgi-tecrübeler çok değerli. Başarılarınızın devamını dilerim.

  Ağustos 4, 2017
  Yanıtla
  • Lattedenborsaya demiş ki:

   Sayın Hasan Bey,

   Zamanım olursa iki günde bir yazı yazıyorum. Zamanım olmazsa daha da uzuyor tabii. Okuduğunuz ve katkıda bulunduğunuz için çok teşekkür ederim.

   Saygılar.

   Ağustos 5, 2017
 7. Duygu demiş ki:

  Emeğinize teşekkürler ?

  Ağustos 4, 2017
  Yanıtla
  • Lattedenborsaya demiş ki:

   Sayın Duygu Hanım,

   Okuduğunuz için ben teşekkür ederim.

   Saygılar.

   Ağustos 5, 2017
 8. Mk demiş ki:

  Üstad eline sağlık süper.

  Ağustos 4, 2017
  Yanıtla
  • Lattedenborsaya demiş ki:

   Sayın Mk,

   Umarım faydalı olur. Okuduğunuz için teşekkürler.

   Saygılar.

   Ağustos 5, 2017
 9. Serkan demiş ki:

  Buffett ın mektupları hep böyle ise;
  Önerim: Verdiği şirket bilgilerini çevirmeye gerek yok bence. Ama koyu ile yazdığınız ve arada verdiği nüansları bir derleme şeklinde yazıp çevirirseniz sizin içinde zaman tasarrufu olur.
  Bu öneriyi sizin çevirinizi okuduktan sonra yaptım. Emeğinize saygısızlık etmek istemem, olumlu bir eleştiri olarak görünüz… Saygılar…

  Ağustos 5, 2017
  Yanıtla
  • Lattedenborsaya demiş ki:

   Sayın Serkan Bey,

   2000lerdeki raporların 30 sayfalara çıktığını düşünürsek dediğiniz gibi yapmak çok daha mantıklı olacak gibi gözüküyor. Bir sonrakini öyle deneyeyim.

   Çok teşekkür ederim. Saygılar.

   Ağustos 5, 2017
 10. Muhfin demiş ki:

  Çok iyi düşünmüşsünüz, emeğinize sağlık.

  Ağustos 5, 2017
  Yanıtla
  • Lattedenborsaya demiş ki:

   Sayın Muhfin,

   Çok teşekkür ederim. İyi okumalar.

   Saygılar.

   Ağustos 5, 2017
 11. TURGUT demiş ki:

  Lync dende çeviri bekliyoruz.. 🙂

  Ağustos 5, 2017
  Yanıtla
  • Lattedenborsaya demiş ki:

   Sayın Turgut Bey,

   Arada onu da serpiştireceğim 🙂

   Saygılar.

   Ağustos 5, 2017
 12. erdinç demiş ki:

  Öncelikle belirtmek isterim ki; tarzınız olaylara bakış açınız, gerçek hayatta nerede olduğunuzun tespiti ve nereye gitmek istediğinizi yani hedefinizi belirlemiş olmanız, hedefe giden yolda ise sürekli olarak geliştirici eylemler içinde bulunmanız ve daha da devamı için, kendimi bulduğumu söylemeden ve teşekkür etmeden edemeyeceğim. İlgili çeviriye gelir isek, önemli ölçüde bakış açıma katkı sağladığını ifade etmem gerekir ki, baktığım pencere dışında başka pencerelerinde olduğu ve bu başka pencerelerden kendi amatörce oluşturduğum portföyüme baktığımda, ne kadar uzun vadeli olduğumu düşünsemde, resim sergisinde tabloya burun mesafesinden bakarken kendimi gördüğümü, aşırı tetikte durduğumu ve kısa gündelik olayların sonucu dalgalanmaları anlık takip ettiğimi farkettim. (-ki öncesinden de belirtmiştim; uzun vadeli olup ancak kısa vadeli dalgalanmalardan da ücretsiz adet artırmaya odaklı idim.) özetlenecek olur ise; sergide ki tabloyu biraz daha geriden seyrederek, orta vade düzeyinde takipte kalmalıyım sanıyorum. Devamını beklediğimi bilmenizi ister, tekrar teşekkür ederim.

  Ağustos 5, 2017
  Yanıtla
  • Lattedenborsaya demiş ki:

   Sayın Erdinç Bey,

   Erken emeklilik yolu zor bir yol ve kendini geliştirmek de bu işin olmazsa olmazı. Bu yüzden ben de elimden geldiği kadar bunu yapmaya çalışıyorum. Araştırmaların sonuçlarını sizinle paylaşmaksa bana ayrı bir motivasyon kaynağı oluyor.

   Resime burnunu dayamak benzetmenizi çok beğendim. Çok haklısınız ki o zaman resmin bütününü göremezsiniz ve çok şey kaçırırsınız. Benim de bayağı bir uzaktan bakmam gerekiyor.

   Çok teşekkür ederim. Saygılar.

   Ağustos 5, 2017
 13. deniz demiş ki:

  Çok güzel yazılarınız var,bu çeviri de çok değerli,emeğinize sağlık

  Ağustos 5, 2017
  Yanıtla
  • Lattedenborsaya demiş ki:

   Sayın Deniz,

   Çok teşekkür ederim.

   Saygılar.

   Ağustos 5, 2017
 14. Hasan Ali demiş ki:

  Teşekkürler, faydalı yazi oldu

  Ağustos 5, 2017
  Yanıtla
  • Lattedenborsaya demiş ki:

   Sayın Hasan Ali Bey,

   Umarım faydalı olur.

   Saygılar.

   Ağustos 5, 2017
 15. Asım demiş ki:

  Teşekkürler ve emeğinize sağlık. Faydalı bir çeviri olmuş. Devamını dilerim.

  Ağustos 5, 2017
  Yanıtla
  • Lattedenborsaya demiş ki:

   Sayın Asım Bey,

   Okuduğunuz için teşekkürler.

   İyi pazarlar dilerim.

   Ağustos 6, 2017
 16. TURGUT demiş ki:

  Yiğit kardeşim..KORS a ya bakarsan mutlaka bir değerlendirme yaparsın değil mi? 🙂 (bende ne ısrarcıyım….:))

  Ağustos 6, 2017
  Yanıtla
 17. Kerem demiş ki:

  Çok teşekkürler gerçekten benim için anlamını tahmin edemezsiniz.devamini heyecanla bekliyorum.

  Ağustos 6, 2017
  Yanıtla
  • Lattedenborsaya demiş ki:

   Sayın Kerem Bey,

   Gücüm ve zamanım olunca çevirmeye devam edeceğim. Er ya da geç hepsini bitirmeyi planlıyorum. Keyifli okumalar.

   Saygılar.

   Ağustos 7, 2017
 18. Fırat Dizdar demiş ki:

  Merhabalar,

  Mükemmel bir yazı olmuş, değer yatırımı yapanların kutup yıldızı olan bir ismin çevirilerini Türkçe’ye kazandırdığınız için çok ama çok teşekkürler.

  Yazının başlangıcında ve orta kısmında bir cümlede 1997 yazılmış, (1997’deki faaliyet gelirleri, bir yıl önce beklenenden daha iyi gelerek $21 904 000 ya da hisse başı $22.54’a ulaştı. & Bu rakam 1997’de $155 milyon’a çıktı. ) sadece bunu eklemek istedim.

  Umarım çevirilerin devamı gelir, iyi günler diliyoruö.

  Ağustos 7, 2017
  Yanıtla
  • Lattedenborsaya demiş ki:

   Sayın Fırat Bey,

   Gücüm ve zamanım yettiğince devam edeceğim. O bölgeyi kontrol ediyorum hemen. Çok teşekkür ederim.

   Saygılar.

   Ağustos 7, 2017
 19. Aslan demiş ki:

  Warren Buffett demis ki, hisse secerken sirketin dürüst ve yetenekli kisiler tarafindan yönetilmesine önem veririz.
  Bir kücük yatirimci olarak yönetimin yetenekli ve en önemlisi dürüst oldugunu nasil anlayabiliriz? Ayrica güzel yaziniz icin tesekkür ederim.

  Eylül 6, 2017
  Yanıtla
  • Lattedenborsaya demiş ki:

   Sayın Aslan Bey,

   Genel müdür ve Genel müdür yardımcılarını google’da taratıcaksınız, araştıracaksınız, üç kağıtçılar mı değiller mi anlamaya çalışacaksınız. Özgeçmişleri iyi mi, küçük hissedarları koruyacak adımlar atıyorlar mı yoksa kazıklamaya mı çalışıyorlar, kârın bir kısmını dağıtıyorlar mı yoksa şirket jetleriyle kumar oynamaya mı gidiyorlar bakacaksınız. Bir şirket vardı mesearı şimdi battı. Kafamda hesap yapıyorum alacağım, atacağım zengin olacağım falan diye. Sonra bir okudum sahiplerinin ticari itibarları yok gibi. Herkes üç kağıtçı onlar diyor. Biraz araştırdım ve onlarla ortak olmamaya karar verdim. Sonra da batırdılar şirketi zaten. Bu dürüstlük kuralı.

   Yetenekli olduklarını ise şirketlerinin durumundan, rakiplerine göre nerde olduğundan, kâr edip etmediğinden, sektörü anlayıp anlamadığından çözebilirsiniz. Yatırımları şu ana kadar nasıldı, vizyoner mi değil mi zaten anlarsınız. Yani işini iyi yapıyor mu ona bakacaksınız.

   İyi akşamlar, saygılar.

   Eylül 6, 2017
 20. emin demir demiş ki:

  Süper olmuş Türkçeye çevirmeniz. İngilizce biliyorum ama teknik konular ve günlük ihtiyaçlar dışında terimlerle karşılaşmak bir süre sonra sıkıcı hale getiriyordu B.Hathaway mektuplarını okumayı. Elinize sağlık. Devam edebilirseniz çok faydalı olur bizler için. 🙂

  Kasım 15, 2017
  Yanıtla
  • Lattedenborsaya demiş ki:

   Sayın Emin Bey,

   Warren Buffett’ın mektupları en az okunan yazılar şu an yazdıklarım arasında. Bazen devam etsem mi etmesem mi diye aklımdan geçiyor. Ama sizlerin desteğiyle devam edecek gücü buluyorum.

   Faydalı oluyorsa ne mutlu.

   Saygılar.

   Kasım 16, 2017
 21. Aydan Deniz Taşkıran demiş ki:

  Warren buffet’ın 29 tavsiyesini okumak için geldiğim blogunuzdan ne kadar etkilendiğimi anlatamam. Sanırım kendime okuyup tüketmem gereken bir kaynak buldum. Temettü gelirleri bölümünüze hayran kaldım. yazılarınızı okudukça notlar almaya başladım. İlk fırsatta sorularımı toparlayıp mail kutunuza mini bir maille geliyorum 🙂

  Mayıs 13, 2018
  Yanıtla
  • Lattedenborsaya demiş ki:

   Sayın Aydan Hanım,

   Öncelikle hoşgeldiniz. Farketmeden bir yılı aşkın süredir bir sürü yazı birikti. Çok değerli yorumcularda değerli yorumlarıyla bunlara katkı sağladılar.

   Sorularınız olduğunda lütfen çekinmeyin, elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. İyi okumalar:)

   Saygılar.

   Mayıs 13, 2018
 22. Hüseyin demiş ki:

  Çeviri için emeginiz için çok teşekkür ederim. Çok faydalı oldu. 🙂

  Şubat 14, 2020
  Yanıtla
  • Lattedenborsaya demiş ki:

   Ben teşekkür ederim Hüseyin Bey, mektuplardan faydalanan az sayıda kişiden birisiniz 🙂

   Şubat 14, 2020
 23. Sahin demiş ki:

  Hocam merhaba. Geçen üsküdar tv de çıktığıniz yayında gördüm ve sayfaya ordan eriştim. Düzenli bi bilgi edinme amacım var borsayla ilgili ve temel analiz odaklı girmek istiyorum . Sitede okuma yapmaya nerden başlanaliyim ve neleri takip etmeliyim? Bi akis var mı? Hergun 1 saatimi bu konuda bilgi edinmek için harcayacağım bu arada.
  Babilin en zengin adamı ve yoksul baba zengin babayı okudum . Yaklaşık 3 aydır bu işle ilgili biseyler okuyorum ama kafam çorba oldu biraz

  Eylül 23, 2020
  Yanıtla
  • Lattedenborsaya demiş ki:

   Selamlar Şahin Bey,

   Siz söyledikten sonra akış var mı diye düşündüm ama maalesef aradığınız gibi bir dizilim blogda yok.

   Baştan sona okursanız kendi gelişimim için yazdığım yazılardan bir akış bulabilirsiniz ama yeni başlayan bir kişi her şeyi öğrenir diyemem.

   https://www.lattedenborsaya.com/2018/07/02/finansal-bagimsizlik-icin-okunmasi-gereken-kitaplar/ Finansal Bağımsızlık için okunması gereken kitaplar listemdeki ilk iki kitabı okumuşsunuz. Diğerlerini de okursanız çok şey öğreneceğinize eminim.

   Onun dışında faaliyet raporlarını okuyabilirsiniz. O da yararlı olur.

   Ama ötesi için bir şey diyemeyeceğim.

   Başarılar dilerim.

   Saygılar.

   Eylül 23, 2020
 24. İBRAHİM EMRE GÜLKAYA demiş ki:

  Merhaba yazının başında 1996 olarak belirtilmişt ancak mektup yılı 1977 olduğu için 1976 olabilir mi?

  Aralık 29, 2020
  Yanıtla
  • Lattedenborsaya demiş ki:

   Selamlar,

   Düzelttim. Çok teşekkür ederim uyarınız için:)

   Aralık 29, 2020
 25. mustafa ağar demiş ki:

  Bloğunuzu en başından tane tane okuyarak ilerledim. Şu ana kadar yazdıklarınız çok bilgilendirici ve samimi olmasının yanında sizin yaşadığınız süreçleri yakından takip etmek muhteşem bir duygu. Verdiğiniz emekler için çok teşekkür ederim. Ayrıca bu şekilde sizin, Bay Tutumlu ve pinti değil tutumluyum a ait bloglardan esinlenerek bir blog açtım. Hem kendime notlar, hem de insanların faydalanması için. Bu örnekliğiniz için de ayrıca teşekkür ederim.

  Mayıs 31, 2021
  Yanıtla
  • Lattedenborsaya demiş ki:

   Selamlar Mustafa Bey,

   Amacıma ulaşmışım o zaman. Desteğiniz için çok teşekkür ederim.

   Blog yazarken yatırım yaparken olduğu gibi çok sabırlı olmak gerekiyor.

   Umarım hedeflerinize ulaşırsınız.

   Saygılar.

   Haziran 1, 2021
 26. ali ilhan demiş ki:

  Sayın Blog sahibi
  emeğiniz için çok teşekkür ederim.
  100- baggers kitabını bitirdikten sonra buraya geldim .Allah nasip ederse tüm bloğunuzu hatm etmeyi planlıyorum .
  saygılarımla

  Temmuz 21, 2021
  Yanıtla
  • Lattedenborsaya demiş ki:

   Selamlar Ali Bey,

   Beğenmenize çok sevindim.

   Umarım faydalı olur.

   Bol kazançlar dilerim.

   Saygılar.

   Temmuz 24, 2021
 27. Recep Aydin demiş ki:

  Selam guzel insan. Bu cevirilerin ilkini okuyarak gune basladim. Buyuk emek vermissin. Yuregine saglik. Finansal okuryazarlik icin cok degerli mektuplar bunlar.

  Ocak 20, 2022
  Yanıtla
  • Lattedenborsaya demiş ki:

   Selamlar Recep Bey,

   Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiğinize çok sevindim. Umarım faydalı olur.

   Saygılar.

   Ocak 22, 2022
 28. Borsacı Mühendıs demiş ki:

  Elınıze emeğınıze sağlık. Çok yararlı bır kaynak benım ıçın

  Aralık 5, 2022
  Yanıtla
 29. Kadir demiş ki:

  Baştan okumaya başladım çok değerli çeviriler teşekkürler .

  Nisan 19, 2023
  Yanıtla
  • Lattedenborsaya demiş ki:

   Selamlar, teşekkür ederim:) Bir tren yolculuğunda başladım çeviri yapmaya. Yıllar geçmiş.

   Nisan 19, 2023
 30. Ayhan demiş ki:

  Emeğiniz için çok teşekkürler. Hiçbir finansal okur yazarlığı olmayan ben araştırmaya başladıktan kısa süre sonra sitenizi keşfettim ve sindirerek öğrenmeye çabalıyorum. Tüm dileğim iyi bir temettü yatırımcısına dönüşürken azami şekilde bilgilerinizden istifade edebilmek.

  Eylül 13, 2023
  Yanıtla
  • Lattedenborsaya demiş ki:

   Merhabalar,

   En sevdiğim yerden okumaya başlamışsınız.

   Bilginin ve paranın bileşik getirisini alıştırmaya devam edelim.

   Saygılar.

   Eylül 18, 2023

Yorumunuzu Ekleyin

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.