CIMSA Hisse Değerlendirmesi

Her temettü yatırımcısının portföyünde en az bir adet çimento hissesi vardır. Bu tür şirketler genellikle yatırımını tamamlamış ve kârının büyük kısmını dağıtan şirketlerdir. Fakat bana büyüme de lazım. Onun için tek bir fabrikası değil de fabrikaları olan, rakiplerinden farklılaşarak beyaz çimento üreten ve dünyaya pazarlayan ve halâ büyümesini sürdürmeye istekli olan CIMSA’yı seçmiştim. Aradan biraz zaman geçti ve CIMSA’da kendimi güncelleme ihtiyacı hissettim. Şimdi şirketi kriterlerime göre değerlendirerek temettüsü büyüyen hisse portföyüme uygun mu değil bakacağım.

Not: Elimde CIMSA hissesi bulunmamaktadır.

ÇİMSA Çimento ve Sanayi Ticaret A.Ş.

Bünyesinde 5 Çimento Fabrikası, 1 Çimento Öğütme Tesisi, 7 Yurtdışı Çimento Terminali, 28 Hazır Beton Tesisi bulunuyor. 60’tan fazla ülkeye ihracat yapıyor ve 5,5 milyon klinker kapasitesi var.

Şirketin sevdiğim yanlarından biri sadece Türkiye pazarına değil, dünyaya üretim yapması, kendi markasını kullanması ve AR-GE’ye önem vermesi. Çimentoda ne AR-GE’si demeyin ben de faaliyet raporunu okuyunca çok şaşırdım. Sonuçta daha çok yenilik, daha çok katma değerli üretim ve kâr demek.

İş Yatırım’a göre faaliyeti;

“Çimento, hazır beton imalatı ve ticareti” olarak gözükmekte.

Ortaklık Yapısı

Ortaklık Yapısı
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.49,92
Diğer36,48
Akçansa Çimento Sanayi A.Ş.8,98
Adana Çimento Sanayi A.Ş.5,12

Kaynak: isyatirim.com.tr

Çoğunluk ve kontrol Hacı Ömer Sabancı Holding’te. Dikkatimi çeken Akçansa ve Adana Çimento’nun da bu şirkette payı olması. Temettülerden bunlarda faydalanıyor demekki.

Şirket hakkında genel bilgileri verdikten sonra, sıra geldi şirketi hisse seçim kriterlerime göre değerlendirmeye:

1) Temettü Verme Geleneği Olmalı

Temettülerle emekli olmak istiyorum ve kesintisiz bir temettü tarihi olması, kârını benimle paylaşması olmazsa olmaz.

Şirketi takip edebildiğim en eski tarif 1997 ve bu tarihten itibaren kesintisiz temettü vermeyi sürdürmüş. etkileyici bir rekor. Yaşadığımız küçük krizleri değil ama 2001 ve 2008 krizlerini düşünürsek gayet güzel bir temettü politikası var.

2015 Faaliyet raporunda kâr payı ile ilgili bölüme baktığımda;

“Şirketin kâr dağıtımı, Esas Sözleşme’nin 26. maddesinde belirlenmiştir. Buna göre, brüt kârdan ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra kalan net kârdan, kanuni yedek akçeler ayrımı ve SPK mevzuatı da dikkate alınarak Esas Sözleşme’de belirlenen çerçevede Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’un onaylayacağı oranda kâr dağıtımı yapılmaktadır. Şirketimizin kâr dağıtımı yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Şirketimiz kâr payı dağıtım politikası olarak “Ortaklara dağıtılabilir kârın asgari %50’sinin dağıtılmasını benimsemiştir. Bu politika ulusal ve global ekonomik şartlara, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir. Kâr dağıtımında herhangi bir imtiyaz yoktur.”

Kaynak: CIMSA 2015 Faaliyet Raporu

Sevdiğim iki cümle var burada. Bir tanesi kârının asgari %50’sini dağıtması. İkincisi ise kâr dağıtımında herhangi bir imtiyaz yoktur maddesi.  Yani herkesin cebine hissesi oranında para giriyor. Kimseye kârdan ekstra ödeme yapılmıyor. Ortak olduğum şirketlerde buna mutlaka bakıyorum.

Hisse başı brüt temettü giderine baktığımızda;

Brüt Temettü (TL)
20161,49
20151,292
20141,154
20130,726
20120,79

Son 3 yıl brüt temettü ortalaması 1,312 TL olarak karşıma çıkıyor.

2) Nakit Temettü Dağıtma Oranı

Sektörden sektöre değişmekle birlikte, bu oranın en fazla %60 olmasını istiyorum. Böylece şirketin içinde para kalsın ve yatırımlarını devam ettirebilsin. Yani büyüsün ve bana daha fazla temettü verebilsin. Bu orana CIMSA’da baktığımda;

Nakit Temettü Dağıtma Oranı (%)
201682,1
201590,4
201451,6
201385
201286,5

Son 3 yıl nakit temettü dağıtma oranı %74,7. Son 5 yılın 4’ünde ise bu oran %80’in üzerinde. Bu oran istediğim seviyeden çok daha fazla. Bu da ilerde bana verilecek temettünün azalmasına sebep olabilir. Ayrıca bu oranın yüksek olması güvenlik marjını da azaltıyor. Yani kârda bir azalma olduğunda nakit temettü oranını arttırıp bana verdiği temettüyü koruması düşük bir ihtimal.

Öte yandan çimento sektörü şirketleri genellikle yüksek nakit temettü dağıtma oranına sahip, ortalamalar yüksek. Bunun sebebi nakit üretme kapasitelerinin yüksek olması ve çoğunun yatırımını tamamlamış olması gösterilebilir.

Sonuç olarak nakit temettü oranı yüksek geliyor bana.

3) Temettü verimliliği

Böyle şirketlerde temettü verimi; fiyatın ucuz veya pahalı olduğu hakkında fikir verebilir. Diğer rasyolarla birlikte karşılaştırıldığında daha iyi sonuç verir tabiki. Oranın enflasyon oranı ve mevduat faiziyle karşılaştırması yapılabilir. Şimdi son beş yıllık oranlara bakalım.

Temettü verimliliği (%)
20169,1
20157,9
20149,3
20136,5
20128,8

Son 3 yılın temettü verim ortalaması 8,77. Hissenin şu anki fiyatı ile son verdiği brüt temettüyü karşılaştırırsam mevcut temettü verimini %8,6 olarak bulurum. Bu da hissenin hemen hemen 3 senelik temettü verim ortalaması yakın oranda seyrettiğini gösterir. Genellikle temettü verimi enflasyonun üzerinde mevduat faizinin ise altında getiri sağlamış.

4) Temettü Artışı

Temettümün her yıl artması lazım. Onunla geçineceğim sonuçta. Fiyat artışından daha çok bununla ilgileniyorum. Mümkünse enflasyondan ve mevduat faizinden daha fazla artması lazım. Böylece emeklilik maaşım da bu oranların üstünde artar ve alacağım maaş yükselmiş olur.

Temettü Artış Oranı
201615,33%
201511,96%
201458,95%
2013-8,10%
201212,54%

Son beş yılın dördünde verdiği temettüyü güzel oranda arttırmış. Son 3 yılın ortalaması  ise % 28,75. Fakat bu oranın bu kadar yüksek olmasının seneni 2014’te yaşanan artış. Buna rağmen güzel artışlar yaşamış. Gönül isterdi ki 1997den beri verdiği temettüyü 1997’den beri her sene arttırabilseydi. Yine de güzel bir oran yakalamış.

5) Kâr Artışı

Şirket; düzenli kârını arttırsın ki bana daha fazla temettü verebilsin. Bu benim için çok önemli bir başka madde.

Net Kâr
2015245.279.781
2014192.980.659
2013302.310.817
2014115.352.589
2013123.378.926

Şirketin tüm zamanlarının kâr rekoru 302 milyon TL ile 2013 yılında yaşanmış. Bir daha da bunu görememiş. Son 3 yılda ise net kârda gözle görülür bir artış yaşanmış.

Güncel Durum

Daha 2016 verileri çıkmadığı için yayınlanmış 9 aylık net kâra bakacağım.

2015/9 aylık net kâr199,175,204
2016/9 aylık net kâr204,844,718

Net Kârında yaklaşık %3’lük bir artış var. Son çeyrek de böyle devam ederse ve nakit temettü dağıtma oranını da  artırmazsa temettü artışının eskisi gibi olmayacağını söyleyebilirim. Ama önce son çeyrek kârını görmek lazım tabii..

Güncel Fiyat: 17,40: özellikle son günlerde fiyatında önemli bir artış oldu.

Güncel F/K: 9,4

Kriz Dönemi Performansı

CIMSA temettü vermeyi 1997’den beri kesmemiş bu benim için çok önemli. Fakat 2007’de 290 milyon lira kâr ederken, krizde bunu koruyamamış ve 2008’de 76 milyona düşmüş. Buna çok dikkat etmem lazım. Herhangi bir büyük krizde emekli maaşımın birden dörtte birine düşmesine sebep olabilecek bir durum bu. Kriz zamanı temettü vermesi tamam ama düşürmesi olmadı.

Olumsuz Yanları

Gördüğüm olumsuz yanlardan birincisi kârının bu sene yatay denebilecek seviyede %3 civarı artmış olması.

İkincisi ise 2008 kriz döneminde net kârının oldukça düşmüş olması ve uzun süre de toparlayamaması. Herhangi bir kriz zamanında demekki bu şirketten çok fazla temettü beklememek lazım.

Bir başkası da nakit temettü dağıtma oranının çok yüksek olması. %60 oranının üstünde. Yatırım yapmak yerine parayı bana vermeyi seçiyor.

Son olumsuz gördüğüm tarafsa yurtdışında terminalleri olmasına rağmen üretim yapmıyor olması. Eğer nakit temettü dağıtma oranı %40-50 civarında olsa ve yurtdışında da üretim için fabrikalar açsa (meselâ Afrika’da) o zaman gelecek büyümesine çok daha fazla güvenebilirdim.

Olumlu Yanları

İlk gözüme çarpan temettü dağıtma politikasındaki süreklilik. 1997’den beri hiç kesmemiş verdiği temettüyü.

İkincisi rakiplerinden üretim yönünden ayrılması. Beyaz çimento üreten başka bir firma yok.

Bir başkası dünyaya beyaz çimento ihraç ediyor olması. Mesela Avrupa’nın en büyük beyaz çimento tüketicisi olan İspanya’da terminali var.

Bir Sabancı Holding iştiraki ve bünyesinde fabrikalar, terminaller bulunduruyor. AR-GE’si kuvvetli ve buna önem veriyor.

Son olarak da Türkiye’nin inşaat konusunda pozisyonu malum ve çimento sektörü hisseleri bundan olumlu etkilenmeye devam edecek diye düşünüyorum.

Kafamdaki sorular

Kafamda cevaplanmamış bir soru var. O da Son zamanda yaşanan döviz kuru yükselişi ve CIMSA iştiraki Afyon çimentonun yaptığı yatırım. Yatırım dolarla yapılıyor ve 165 milyon dolar değerinde. Bunun Afyon’a ve Cimsa’ya etkileri olacaktır ama seviyesini kestiremiyorum.

Düşüncelerimi Toparlarsam…

AR-GE’si kuvvetli, yurtdışı satışları olan ve rakiplerinden beyaz çimento üretimiyle farklılaşmış bir şirket CIMSA. 1997’den beri temettü veriyor ama sürekli arttırmayı başaramamış. Kriz zamanında temettü vermeye devam etmiş ama net kârını korumayı başaramamış. Türkiye şartlarında sağlam bir temettü kağıdı.

Nakit temettü dağıtma oranını %60’a çekip yurtdışında yatırım yapmaya başlasa kendi adıma daha çok sevinirim. Fakat yüksek temettü ödemeye devam ettikçe ve fiyata da yansıdıkça sesimi çıkarmayacağım. Madem parayı kendi değerlendiremeyip bana vermek istiyor. O zaman ben de ondan daha iyi değerlendirmenin yollarına bakarım.

Mevcutta 121 tane hissem var ve fırsatını buldukça ilk hedefim olan 3 000 TL’lik alımı tamamlayacağım. Aklımın köşesinde duruyor.  Net kârı artmadan fiyatı yükselmeye devam ederse o zaman beklemeye devam ederim.

CIMSA’yı daha çok herkes korkudan titrerken ve fiyat-değer dengesi bozulmuşken almayı tercih ediyorum. 1997’den beri temettü vermeye devam etmişi şimdi kesmez diyerek korkumu yenip alım yapıyorum. Fakat şu an öyle bir ortamda değiliz. Herkes kutlama yapıyor ve ben CIMSA’yı göz ucumla izliyorum.

Sizin elinizde CIMSA tutuyor musunuz? Şirket hakkında olumlu ya da olumsuz düşünceleriniz neler? 

Saygılar.

Not: 2016 9 aylık faaliyet raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

2 Yorum

 1. Umut demiş ki:

  Merhaba, hisse temettü getirisi güzel ama hissenin değeri son 5 yılda pek artmamış.

  Buraya yatıracağım parayı daha az kar dağıtıp fiyatı yükselen gelişen bir şirkete yatırsam sanki 15 yıl sonra Çimsa’ya dönünce 10 kat daha fazla hisse alabilirim diye düşünüyorum. Bilmem anlatabildim mi… Bir de ben şahsen inşaat sektörüne çok güvenmiyorum. Herhangi bir sektörde kriz olunca inşaata çabuk yansıyor. Sonra toparlanması zaman alıyor…

  Şubat 15, 2018
  Yanıtla
  • Lattedenborsaya demiş ki:

   Sayın Umut Bey,

   Cimsa portföyü oluşturduğumdan beri zararda olduğum tek şirket. Sebebi de hem konuttaki durgunluğu hem de çimentodaydı kapasite fazlasını tahmin edememiş olmam. Bunlara bir de maliyet artışı eklenince toptan bu hale geldik;)

   Dediklerinize katılıyorum. Temettü hissesi de olsa büyüme mutlaka olmalı bence.

   Saygılar

   Şubat 15, 2018

Yorumunuzu Ekleyin

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.