AKSA Akrilik (AKSA) Hisse Değerlendirmesi

Temettüsü büyüyen şirketleri incelemek için taramıştım. Tarama sonucunda da Temettü Padişahları listesi ortaya çıkmıştı. Ama bu yeterli gelmiyor. Yatırım yapmadan önce ödevimi düzgün yapmam lazım. Kafamda birşeyler oluşması için AKSA Akrilik’i kendimce detaylı incelemeye karar verdim. Bakalım neler çıkacak…

Not: Elimde AKSA bulunmamaktadır.

Aksa Akrilik Kimya San A.Ş.

Aksa’nın ana fabrikası Yalova ilinde bulunuyor. Ana fabrikası burada, deniz kenarına konumlandırılmış. Bir de Mısır’da üretim tesisleri var.

Yakınlarında oturduğum için sürekli duyduğum bir şirketti. Ama içini gezip görmedim. Ne iş yaptığından başlıyayım.

İşyatırımdan:

“Akrilik esaslı tow, elyaf ve tops üretimi.” (Çok kısa bir tanım oldu, Aksa’dan takviye edelim…)

Aksanın sitesinden:

“Türkiye’nin köklü sanayi gruplarından Akkök Holding’e bağlı olan Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş., 1968 yılında Türkiye’nin akrilik elyaf ihtiyacını karşılamak üzere Yalova’da kurulmuş ve 1971 yılında 5000 ton/yıl kapasiteyle üretime başlamıştır.

Yıllar içerisinde, yaptığı yatırımlar ve geliştirdiği yeniliklerle dünyanın en büyük akrilik elyaf üreticisi haline gelen Aksa, bugün 5 kıtada, 50’den fazla ülkede 300’e yakın müşterisi bulunan bir dünya devidir. 1200’den fazla çalışana sahip olan Aksa, 502 bin metrekarelik alanı ve 315.000 ton/yıl kapasitesi ile de dünyadaki en büyük, Türkiye’deki tek akrilik elyaf üreticisidir.”

Ortaklık Yapısı

Akkök Sanayi ve Yatırım Gelistirme A.Ş.39,59
Diğer36,27
Emniyet Ticaret A.Ş.18,72
MI Somerset EM Dividend Growth Fund5,41

Kaynak: isyatirim.com.tr

Aksa bir Akkök kuruluşu, çoğunluk da onlarda. MI Somerset EM Dividend Growth Fund’ın ortak olması şirkete. Yabancı bir temettü büyüme fonu şirkete ortak olmuş. Vay arkadaş, keşfetmişler şirketi 🙂

Şimdi hisse seçim kriterlerimi kullanarak şirketi değerlendireyim.

1) Temettü Verme Geleneği Olmalı

Şirket ilk temettüsünü 1997 yılında vermiş. Sonrasında 1999, 2004, 2006, 2008 ve 2009 yılları hariç temettü vermeyi sürdürmüş.

Temettü verdiği zaman bunu senede 1 kere vermiş. Son zamanlarda da Mart sonu Nisan başı gibi dağıtmış paraları.

2015 faaliyet raporunda temettü ile ilgili bölümde yazanlara bakalım:

“Ortaklarımızın, pay getirilerinin yanı sıra düzenli olarak kâr payı elde etmelerini teminen, 2014 yılına ve izleyen yıllara ait kârlar ile ilgili olmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu’nun mevcut düzenlemeleriyle çelişmemek kaydı ile ulusal ve ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olmaması, Şirketimiz’in öngörülecek yatırım harcamaları ve diğer fon ihtiyaçları da dikkate alınarak her yıl, Esas Sözleşme’nin 25.Maddesi çerçevesinde oluşacak dağıtılabilir kârın en az %20’si dağıtılır. “

“Şirket’in kârına katılım konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadır.”

Yani kârın en az %20’sini dağıtıyorlar ve bence en önemlisi kâr paylarında her hangi bir imtiyaz söz konusu değil. Bazı hisselerde yönetim kuruluna ya da kuruculara kârdan pay verebiliyorlar. Bu da haksız yere hissedarlar için değer kaybına yol açabiliyor.

Brüt Temettü (TL)
20160,85
20150,66
20140,5864
20130,4841
20120,2432

Şirketin verdiği temettü yukarıdaki gibi düzenli bir şekilde artmış.Bunun yanında kâr payı dağıtım politikasının olması ve imtiyaz olmaması olumlu.

2) Nakit Temettü Dağıtım Oranı

Bu oranın %60 civarı olmasını istiyorum, daha az da olabilir. Şirketin yeni yatırımlar yapması ve büyümesi için bu oranın daha düşük olması gerekmektedir. Böylece hissedarlara nakit temettü olarak vermedikleri tutarı yatırım yaparak değerlendirebilir. Büyür ve temettüsünü arttırır. Bir de “margin of safety” denen güvenlik marjı var. Bu da zor amanlarda şirketin nakit temettü dağıtma oranını arttırarak, vereceği temettüyü yükseltmesi anlamına geliyor. Yüksek dağıtım oranında da bunu yapabilir fakat zaten %90’ını dağıtıyorsa ne kadar daha yükseltebilir ki?

Nakit Temettü Dağıtma Oranı
201678,80%
201575%
201477,10%
201353,10%
201246,40%

Şirketin nakit temettü dağıtma oranı 2012 yılından itibaren artmaya başlamış. Temettülerin artışındaki bir etken olarak da bunu gösterebiliriz. oran son 3 yıldır %75’in üzerinde seyrediyor. Yani kârının %75’inden fazlasını dağıtmış. Güvenlik marjı azalmış. Eğer 2012 ve 2013 yıllarındaki oranlarda olsaydı ve temettüsünü arttırabilseydi o zaman daha çok hoşuma giderdi.

3)Temettü Verimliliği

Şirketin temettü verimliliğinin %3 ve üzeri olmasını istiyorum. Aslında bu oranı enflasyon oranıyla ve mevduat oranıyla da karşılaştırıyorlar. Sizin bu konudaki görüşlerinizi de merak ediyorum. Temettü verimini ne ile karşılaştırıyorsunuz? Eskiden enflasyon oranında temettü verimliliği olan kaliteli hisseler vardı fakat şu anda bunu bulmak çok zor. Bazen düşünüyorum fiyatlar çok mu yükseldi diye ama f/k’larda olabildiğine düşük. Neyse kafamda temettü verimliliği ile ilgili gri noktalar var.

Temettü Verimliliği
20168%
20156,80%
20148,60%
20139,10%
20125,90%

Temettü verimliliği hep %3’ün üzerinde olan bir şirket.Son 3 yılın ortalaması ise %7,8 civarı. 4 Ocak 2016 fiyatlarıyla 2016 temettüsünü oranladığımız zaman ise yaklaşık %9’luk bir temettü verimi karşıma çıkıyor. 2016 yılı kârı da hemen hemen benzer olduğu için 2015 yılıyla aynı temettüyü verse %9 gibi bir temettü verimi elde edebiliriz güncel fiyatlardan.

4) Temettü Artışı

Temettü artışı zaten yaptığım yatırımın ana omurgasını oluşturuyor. Temettüsü büyüyen hisse yatırımcısıyım. AKSA’yı Temettü Padişahlarını araştırırken bulmuştum. Şimdi temettü artış oranlarını tekrar hatırlayalım.

Temettü Artış Oranı
AKSA
2012274,49%
201399,05%
201421,13%
201512,55%
201628,79%

Temettü oranları sürekli enflasyonun üstünde ve iyi bir oranda seyretmiş. 2012 ve 2013’teki artış oranları yok ama yine de son 3 yılda %20 civarı bir temettü artışı var. Emekli olduktan sonra emekli maaşına her yıl %20 zam almak gibi. Yalnız 2016 yılı kârı ilk 9 aylıklara göre 2015’ten 3 milyon lira fazla. Son 3 aylıkta muazzam bir artış gelmezse, nakit temettü dağıtma oranını arttırmadan %20’lik bir artış yakalaması zor görünüyor. Yine de güzel bir seri yakalamış.

5) Kâr Artışı

Düzenli ve sağlıklı temettü artışı için düzenli bir gelir ve kâr artışı mutlaka olmalı.

Net Kâr (TL)
2015199.475.000
2014162.849.000
2013140.685.000
2012168.509.000
201197.049.000

Net kârında son 5 senede düzenli bir artış yok 2012 yılının rakamlarına 2014 yılında erişememiş. Ama başta da bahsettiğim gibi nakit temettü dağıtma oranını arttırdığı için temettüsünü arttırabilmiş. Bu yol başvurmuş olması bile benim için bir artı. Şirket “verdiği temettüyü arttırmak istiyor” mesajını veriyor bana.

Güncel Durum

Biraz da bu gününü inceleyelim şirketin. Son veriler 9 aylık.

2015/9 aylık net kâr134,541,000 TL
2016/9 aylık net kâr136,335,000 TL

2016 yılının ilk 9 ayında net kârı yaklaşık %1 oranında artmış. Bir düşme yok ama söylediğimiz gibi temettü artış oranının son 3 yılın ortalamasında olması için şirketin kârının yaklaşık %90’nını dağıtması gerekecek. Oysa ben bunu kâr artışından gelmesini istiyorum. Yataya sarmış gibi görünüyor net kârı.

Güncel Fiyat: 9,43 TL

Güncel F/K: 8,7

Kriz Zamanı Performansı

şirket 2008 ve 2009’da temettü vermeyi kesmiş. 2006 net kârı 61 milyon TL. Bu kâra tekrar ulaşması 56 milyon TL ile 2010 yılını bulmuş. Yani 2008 krizi ve öncesinde net kâr azalışı yaşamış. Toparlanması da yaklaşık dört yıl sürmüş.

Olumsuz Yanları

Gördüğüm tek olumsuz yan papağan gibi tekrarladığım Nakit temettü dağıtma oranının yüksek olması ve 2016 yılının 9 aylık net kârının yatayda kalması.

Net satışları 2012, 2013, 2014, 2015 yıllarında 3,1 milyar dolar olmuş. Dolar artarken net kâra olumlu katkı yapabilir fakat satışların artmaması olumsuz olarak görülebilir. Zaten kapasite kullanım oranı da %100.

Bir de bu elyafın hammaddesi olarak kullanılan akrinotril petrol fiyatlarıyla birlikte hareket ediyormuş. 800-1200 dolar arası olan fiyatın 2016’yı 1200-1400 arasında kapatması bekleniyormuş şirket tarafından. Yıllıklar açıklansın, bakalım ne olmuş fiyatlar.

Olumlu Yanları

Burada yazacak çok şey var. Öncelikle şirket yenilik yapıyor ve büyümeye istekli. Türkiye’nin tek ve dünyanın sayılı karbon fiber üreticilerinden. Karbon fiber birimini ayırıp DOW ile ortaklık kurdular. DOW-AKSA isminde. %50-%50 ortaklar bu işte ve fabrika 3500 ton kapasiteli. Bu şirketten ileride yüksek bir gelir bekliyorlar. Çünkü karbon fiber geleceğimizde çok yeri olacak. Şu an uçaklardan, rüzgar enerjisi santrallerine, arabalardan bina güçlendirmeye kadar her yerde kullanılıyor. Çelikten çok daha hafif ve kat ve kat dayanıklı.

Dow-Aksa karbon fiber fabrikası Ford ile ürün geliştirme anlaşması imzalamış.

Dünya akrilik pazarının %17’sinde hakim. Güçlü bir AR-Ge’si var. Karbon fiberden sonra araştırmalarını bitirmemişler. Son olarak da geç tutuşan katma değeri yüksek elyaf üzerinde çalışıyorlar.

Kendi güç santrali var. Kömür ve doğalgaz ile çalışıyor. Kendilerine ve grup şirketlerine kullandıkları elektriğin fazlasını da ana şebekeye satıyorlar. Ayrıca buharı da buradan elde ediyorlar.

Deniz suyunu arıtıp kullanabiliyorlar.

Kurumsal yönetim notu 9,6 ile Ekim 2016 Türkiye birincisi.

%100 kapasite ile çalışıyor.

Mısır’da bir fabrikaları daha var. Burada da üretim yapıyorlar.

En önemlisi de temettü veriyor ve bunu arttırmak için çabalıyor.

Sonuç

Temettü Padişahlarından ikinci hissemi de inceledim. Temettü verimi yükseki nakit temettü veren ve bunu arttırmaya çalışan bir şirket. Yenilik yapıyor, AR-GE’si kuvvetli. Geleceği teknolojisi karbon fiber üretiyor. kısaca iyi yönetilen ve vizyonu olan bir şirket. Alanında dünya devi.

Bunun yanında net kârı yataya sarmış 9 aylıklarda. Nakit temettü dağıtma oranı istediğim orandan yüksek.

Alım yapmak için biraz daha fiyat hareketlerini incelemem lazım. Fırsat bulursam eklemeyi düşünüyorum uygun fiyattan.

Sizin durumunuz nedir? Elinizde AKSA Akrilik bulunduruyor musunuz? Karbon fiber işi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Not: Faaliyet raporları ve yatırımcı sunumları çok profesyonelce hazırlanmış incelemenizi tavsiye ederim.

6 Yorum

 1. Umut demiş ki:

  Petrol fiyatları uzun vadede düşecek… Acaba şirketi nasıl etkiler?

  Şubat 14, 2018
  Yanıtla
  • Lattedenborsaya demiş ki:

   Sayın Umut Bey,

   Hammaddesinin petrolle ilişkisine bakmak lazım. Benim pek bilgim yok, yanlış yönlendirmek istemem. Saygılar

   Şubat 15, 2018
 2. ahmetxtasdemir demiş ki:

  Bu yazıyı hazırlarken kullandığınız metodolojiyi lütfen benimle paylaşır mısınız?

  Nisan 24, 2019
  Yanıtla
  • Lattedenborsaya demiş ki:

   Sayın Ahmet Bey,

   Herhangi bir metodoloji kullanmadım.

   Saygılar.

   Nisan 27, 2019
 3. ALPER demiş ki:

  Hpcam temettü verimini ben sadece eurobond faizleriyle kıyaslıyorum.bence enflasyonla bir ilgisi yok.enflasyon hissenin fiyat artışıyla daha çok ilgili. saygılar

  Nisan 28, 2019
  Yanıtla

Yorumunuzu Ekleyin

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.